Efes ve diğer olmazsa olmazlar

Artemis'ten Meryem Ana'ya

Efsanelere göre Milattan önce 1500 lerde Ephesia isimli bir Amazon kraliçesi Efes'in ilk kurucusuymuş. Daha sonraları Yunanlılar Androkolos'un önderliğinde yöreyi istila etmişler. Delphi kahini yol göstermiş. 'Bir yaban domuzu ve bir balık gördüğünüz yerde yerleşin' diye buyurmuş. İon devri başlamış. Büyük İskender döneminde Tanrıça Artemis'e mermerden muazzam büyüklükte bir tapınak yapılmış. Bir dünya harikası sayılmış. Romalılar Efes'i Küçük Asya'daki başkentleri ilan etmişler. Şehri mermer sütunlu cadde ve tapınaklarla ihya etmişler. Meryem Ana son yıllarını burada geçirmiş. Limanın bataklaşması sonucu Efes önemini yitirmiş. Anadolu Müslüman Beyliklerinden Aydınoğulları 14. yüzyılda günümüzde halen ibadete açık olan İsa Bey Camisini inşa etmişler.

Şirince - Efes 8km

Priene - Milet - Didyma

Yörenin bu üç antik kenti tarihi ve arkeolojik zenginlikleri ile büyülüyor. Milet antik filozof ve düşünür Thales'in ana yurdu. Didim'de Türkiye'nin ayakta kalan en büyük Tapınağı Tanrı Apollon'a adanmış.

Diğer önemli ziyaret ve keşif yerleri

Bafa Gölü, el değmemiş koyları ile Kuşadası Milli Park, Bergama harabeleri, Osmanlı kasabaları Tire ve Birgi...

up whatsapp